The party

The party

Giovedì 22 marzo 21.05
Sabato 24 marzo 16.30

di Sally Potter
con Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

Wonder

Wonder

Sabato 24 marzo 21.15
Domenica 25 marzo 16.30-21.15

di Stephen Chbosky,
con Jacob Tremblay, Owen Wilson

L’ora più buia

L’ora più buia

Giovedì 5 aprile 21.05
Sabato 7 aprile 16.30

di Joe Wright
con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas